Afgelopen donderdag 3 juni vond een AI netwerk bijeenkomst plaats bij Seats2meet Utrecht. Later op de dag was ook al het AI-dialoogdiner georganiseerd dus dit was een praktische oplossing voor de deelnemers aan beide evenementen.
Sinds 2008 heeft het AI netwerk – (AI? Artificial Intelligence? Neen! Appreciative Inquiry) – duidelijk de wind in de rug. De middag startte met een kort overzicht van een lange lijst van initiatieven die uit dit netwerk zijn voortgekomen: AI Magazine, AI Research, AI in het Onderwijs, AI-100, de samenwerking met het Vlaamse AI-netwerk, de betrokkenheid van meerdere leden in het Europese en de wereldwijde AI-netwerk en het al eerder genoemde AI Dialoogdiner over ‘waarderend leiderschap’.

Op het moment dat ik Renzia de Koning aankondigde en haar de ruimte bood haar workshop te beginnen, vergat ik het volgende bruggetje te maken.
Ron Fry, een van de grondleggers van Appreciative Inquiry, vertelde recent in Antwerpen bij de publicatie van Griet Bouwen’s boek over Waarderend Werken vanuit Talent en Bezieling, over de resultaten van een wetenschappelijke studie. In een bedrijf met vele sales teams bleken de meest succesvolle teams een hoge mate van positiviteit te hanteren, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Tegenover iedere negatieve uitspraak of constatering stonden vijf waarderende, positief gestelde uitingen! Bovendien was veel meer aandacht voor de klant dan voor interne strubbelingen. In slecht functionerende teams werd voortdurend gemopperd over elkaar en over interne ontwikkelingen.
De vraag werpt zich op wat positiviteit precies is en vooral hoe je het zelf in je vrij kunt maken en in kunt zetten ter verbetering van jouw prestaties en het functioneren van jouw team.

Dit is precies de focus van het Heartmath Institute in Boulder Creek, California. Zij verrichten vanaf 1991 wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van het hart en de wijze waarop het hart communiceert en met name het brein en ook andere organen in het lichaam beïnvloedt. Bovendien beïnvloedt het hart zelfs de directe omgeving, via haar electromagnetische veld. Stel je eens voor …. wanneer docenten voor de klas, verplegers in het ziekenhuis, leidinggevenden in organisaties zouden werken vanuit coherentie …. dan zou de droom van Mandela dichterbij komen:

… We are born to make manifest the glory of God that is within us. It is not in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsiously give other people permission to do the same …

Dit alles ontschoot mij toen ik Renzia de Koning introduceerde. Zij is Heartmath provider, en introduceerde ‘coherentie’ als de harmonieuze staat waarin het hartritme kan variëren. Het hart communiceert via haar hartslag en met name in het versnellen of vertragen ervan. Gaat dit harmonieus dan zal ook de hersenactiviteiten en andere functies in het lichaam deze staat van harmonie oppakken en versterken. Renzia toonde het belang aan van coherentie, hing iedereen aan een monitor om de eigen hartslag variatie te ervaren en reikte oefeningen aan om dit ritme in balans te brengen. Dat gaat niet 1 2 3 , daar moet je in oefenen. Het Heartmath netwerk van providers bieden deze oefeningen aan. Neem contact op met Renzia of check out de volgende websites als je meer info wenst:

We sloten af met het uitreiken van de eerste AIM, ons nieuwe AI Magazine, het eerste product van de samenwerking met het Vlaamse AI netwerk – en gezien de wederzijdse ambities en het aantal plannen dat nu al op tafel ligt zeker niet de laatste! Het prachtige vormgegeven magazine geeft een goede introductie van het gedachtegoed en de mogelijkheden van Waarderend Onderzoeken.

Het Magazine is ook de start van het AI-100 project, de ambitie om 100 projecten te werven die met AI aan de gang gaan. Zodoende kan een versnelling plaatsvinden om het AI gedachtegoed breder in Nederland te verspreiden, maar vooral om een constructieve, participatieve en meer effectieve wijze verbeteringen tot stand te brengen binnen organisaties en in onze maatschappij.

Het magazine doet een moreel appel op alle personen in het netwerk die de kracht van AI, van strength based improvement, onderkennen om daadwerkelijk ten minste 1 kandidaat te zoeken die ook met AI aan de slag wil. Vanuit het AI 100 project kunnen wij deze deelnemers door middel van een leer- en begeleidingstraject optimaal ondersteunen. Allerlei professionals in het AI netwerk zullen hierbij worden ingeschakeld en de ervaring zal telkens in de AI netwerk bijeenkomsten worden teruggekoppeld. Zo zal onze collectieve kennis en ervaring zich blijvend ontwikkelen en kunnen we met elkaar de impact van AI, aanvankelijk in Nederland, maar weldra ook in Europa vergroten.

Marcel van Marrewijk
zondag 06 juni 2010