Archimedes

Waardecreatienetwerk Archimedes is een waarde(n)gedreven  netwerk van professionals waarin  bedrijfskundigen, economen, ARBO-deskundigen, organisatiepsychologen, HR professionals, coaches, procesbegeleiders, organisatieontwikkelaars en leiderschapsontwikkelaars samenwerken.

Zij delen een visie op de waarde van tijd en zijn gericht op de conversie van inzet en kwaliteiten van medewerkers naar waardecreatie voor stakeholders. Dit proces raakt aan thema’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau zoals organsatieontwikkeling, performance-verbetering, duurzame inzetbaarheid, werkdrukproblematiek en leiderschapsvraagstukken.

De oprichter is Maarten de Winter.
Samen met Maarten en Gert Veenhoven  ontwikkelde ik de Conversiemeter en ben ik partner in uitvoeringstrajecten.

Link naar de website van Archimedes.nu