Associate degree Management in de zorg

De overheid heeft Hogeschool SDO geselecteerd om een vraaggericht en aantrekkelijk onderwijsprogramma te ontwikkelen en per 1 september 2017 aan te bieden voor zorgprofessionals die leidinggevenden taken willen vervullen op hbo-niveau. Door innovatief onderwijs van goede kwaliteit tegen redelijke prijzen aan te bieden streeft de overheid naar een hogere deelname en diplomering onder werknemers in de zorg.

Marcel van Marrewijk is aangesteld als projectleider.

Hogeschool SDO biedt een modulaire, stapsgewijze, functie- en actiegerichte opleiding die voor afzonderlijke zorginstellingen op maat samengesteld en aangepast kan worden. Er is een basismodule en drie opzichzelfstaande vervolgmodules die afhankelijk van de volgorde en afronding kunnen leiden tot het hbo-propedeuse – en het hbo Associate degree (Ad) getuigschrift.

Kenmerkend voor de opleiding is de persoonlijk leerweg dat in iedere module een volgende stap zet zodat naast de professionele ontwikkeling van de deelnemer ook de persoonlijke effectiviteit toeneemt.

Er is sprake van blended learning waardoor de deelnemers per module de beschikking krijgen over drie componenten: een e-learning gedeelte waarin de aangeboden kennis ook toetsbaar wordt gemaakt; tien dagdelen per module waarin verschillende vakdocenten interactieve werkvormen faciliteren en een coachingsprogramma waarin vaardigheden worden getraind en op de voortgang wordt gereflecteerd.

Voor meer informatie zie website van Hogeschool SDO.

 Het basisboek van de opleiding