Master Moderne Bedrijfskunde

De traditionele MBA’s hebben toegevoegde waarde in omstandigheden die relatief stabiel en goed voorspelbaar zijn. Deze kennis en vaardigheden stellen executives in staat om organisatie te managen vanuit de paradigma’s van macht en beheersing. Tegenwoordig is de omgeving van veel organisaties veel complexer, dynamischer en dus onvoorspelbaar. De moderne bedrijfskunde reikt een nieuw kennis- en ervaringsgebied aan die ruimte geeft aan de ontwikkeling van meer flexibele organisatievormen en een andere besturingsfilosofie, gericht op verbinding en samenwerking. Het toenemende, zelfs exponentieel versnellend tempo van verandering vraagt namelijk om meer communicatieve werkwijzen en dit doet beroep op onder meer de veerkracht, het reflectief vermogen en de authenticiteit van alle betrokkenen.

Smart failure for a fast-changing world (Obeng, 2012)

De Master Moderne Bedrijfskunde biedt een complementair en congruent aanbod van innovatieve ontwikkelingen in alle facetten van de bedrijfskunde. Ervaringen van koplopers en recente inzichten in theorievorming – zoals de Cubrix – worden samengebracht in een modern educatief leerplatform en ondersteund met interactieve bijeenkomsten en persoonlijke coaching.

In de moderne bedrijfskunde is de persoonlijke ontwikkeling van de ‘student’ even belangrijk als diens professionele ontwikkeling. Self mastery is gericht op het tot stand brengen van de verbinding met de eigen waarden, ambities en drijfveren waardoor de opgedane kennis en vaardigheden optimaal aangewend kunnen worden in de derde component van de opleiding: het opzetten van een eigen project die de wereld – of de organisatie –  mooier maakt.

Marcel van Marrewijk heeft een lectoraat, aangeboden door Hogeschool SDO, aanvaard om een accrediteerbaar programma moderne bedrijfskunde te ontwikkelen. Hij voert daarvoor onderzoek uit en werkt waar nodig samen met andere experts zodat op kort termijn een breed gedragen, Nederlands- en Engelstalige masteropleiding kan worden aangeboden.

Informeer via het contactformulier naar de mogelijkheden van samenwerking en voorwaarden voor deelname.