Blogs

De appreciative inquiries van Elon Musk

De appreciative inquiries van Elon Musk

Elon Musk stapte uit Paypall toen hij online banking op de kaart had gezet. In plaats van zijn 100 miljoen als belegger te investeren in talloze startups, koos hij ervoor weer zelf te gaan ondernemen. Hij daagde vervolgens maar liefst vier grote industrieën tegelijk...

Eenvoudiger wordt het niet (Ezine februari)

Eenvoudiger wordt het niet (Ezine februari)

Eén van de voordelen van ouder zijn is dat je een beter zicht hebt op ontwikkeling. Wist je bijvoorbeeld dat een smartphone een heel rijtje apparaten heeft gecomprimeerd, geïntegreerd en daarmee overbodig gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan muziekapparatuur en heel veel...

Nieuwe governancecodes zetten in op waardencreatie

Nieuwe governancecodes zetten in op waardencreatie

In december 2016 zijn twee belangrijke governance codes verschenen: de Code Van Manen en Governancecode Zorg. Deze codes beschrijven het gepaste gedrag en de onderlinge verhoudingen van de directies en toezichthouders van beursgenoteerde bedrijven en zorginstellingen.

Begin deze eeuw verscheen de Code Tabaksblat (2003), de aanscherping ervan (Code Frijns – 2009) en de Zorgbrede Governancecode (2010), als reactie op bestuurlijke misstanden onder beursorganisaties en zorginstellingen. Door betere ‘checks and balances’ tussen van raden van bestuur, commissarissen, aandeelhouders en ondernemingsraad zouden
Lees meer...

Twee scenario’s voor 2017

Twee scenario’s voor 2017

Weer een nieuw jaar.
Het is alsof je dan met een schone lei mag beginnen. Veel mensen kiezen dan ook nieuwe voornemens, gericht op het realiseren van voorspoed, gezondheid en geluk. Ik wens je dit allen van harte toe!

We hebben het ook hard nodig. De wereld verandert sneller dan ooit en vele veranderingen komen bedreigend over. Wat gaat Trump doen? Wordt Wilders onze nieuwe minister-president? Kunnen we als Nederland aansluiten op de transitie naar een meer duurzame wereld? Kunnen
Lees meer...

Een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid

Een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid

Er wordt veel gesproken over duurzame inzetbaarheid, maar het onderwerp beklijft niet: medewerkers pakken het onvoldoende op, directies lijken het niet relevant te vinden, maar de percentages van lifestyle – en burn-out gerelateerde klachten nemen nog steeds toe! Een kritisch analyse met een innovatieve oplossing!

Inleiding
Duurzame inzetbaarheid heeft een issue. Er wordt links en rechts van alles geprobeerd, maar heeft het ook effect? De laatste tijd krijgt HR-analytics terecht steeds meer aandacht, maar het staat nog in de kinderschoenen.
Lees meer...

Dynamiseren van de Nederlandse arbeidsmarkt en economie door introductie van het participatie-inkomen

Dynamiseren van de Nederlandse arbeidsmarkt en economie door introductie van het participatie-inkomen

Recent ben ik uitgedaagd om mijn gedachten eens te laten gaan over de de inrichting van de nieuwe verzorgingsstaat. Dat de oude arrangementen het begeven is sinds de introductie van de participatiemaatschappij duidelijk, maar de oplossing is daarmee niet dichterbij gebracht. Mijn gedachten heb ik inmiddels verwerkt tot een white paper, een document van ruim 4.000 woorden en is te lang voor een blog. In dit blog geef ik de highlights weer.

Dynamiek
Sinds de ouden Grieken leek verandering de
Lees meer...

Innovaties voor het sociaal domein – negatieve effecten van decentralisatie en de introductie van een trusted party

Innovaties voor het sociaal domein – negatieve effecten van decentralisatie en de introductie van een trusted party

Inleiding
De drie grote decentralisaties – de AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet, die per 1 januari 2015 van kracht zijn gegaan – impliceren niets minder dan een transformatie voor gemeenten. De complexiteit van het beleidsveld van zorg en welzijn is complexer dan de meer traditionele overheidstaken en het goed uitvoeren van de nieuwe verantwoordelijk betekent een zogenaamde derde-orde verandering.

De volgens industriële principes georganiseerde verzorgingsstaat is onbeheersbaar en op den duur onbetaalbaar. De eerder ingezette beweging naar de markt biedt
Lees meer...

De kakofonie over zelfsturing en zelforganisatie

De kakofonie over zelfsturing en zelforganisatie

Recent las ik een artikel over een recente studie van Finext: “Sturing op resultaat is stukken succesvoller dan sturing op de processen die hier naartoe zouden moeten leiden.” Zo luidde de conclusie.

Voetnoten en linkjes naar de originele studie stonden niet vermeld en ook op de website van Finext trof ik geen studie aan. Wel een interview van Finexter Alexander Berkhoff, die regelmatig organisaties adviseert over vormen van zelforganisatie.

Het thema is hot. Zo hebben GGZ-instellingen per convenant
Lees meer...