Boeken

Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling  en performanceverbetering
Virtu Publications (2011) – uitverkocht

Handboek organisatieontwikkeling – bouwstenen voor succesvol organiseren
Academic press (2014)

Het is van groot belang inzicht te hebben in de samenhang tussen het gedrag van mensen en organisaties, hun achterliggende waarden en de complexiteit van de contexten waarin zij functioneren. Alleen dan kun je de effectiviteit van organisatieontwikkeling en performanceverbetering beoordelen en verbeteren. Dit inzicht is beschreven in beide boeken (ze zijn afgezien van de titel en de cover identiek).

De Cubrix is een integraal, bedrijfskundig en driedimensionaal raamwerk – geen model – van ontwikkelpaden, ontwikkelstadia en type stakeholders. Het raamwerk structureert contexten en situaties en de wijze waarop organisaties hier effectief op kunnen reageren. De Cubrix is ook geschikt om bedrijfskundige concepten, instrumenten, en zelfs taal en literatuur te ordenen.

Aan de hand van de Cubrix zijn zeven ideaaltypische organisatievormen ontwikkeld die geplaatst kunnen worden in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling. Met andere woorden: in de paradigma’s van macht & autoriteit, beheersing, verbinding (of betrokkenheid) en symbiose.

Ieder waardesysteem, iedere ontwikkelfase, kent een ideaaltypische organisatievorm met specifieke kwaliteiten. Een complexe organisatievorm omvat en overstijgt de kwaliteiten van voorgaande typen. Als de kwaliteiten daarvan niet vitaal zijn, zich niet gezond manifesteren, dan kan een organisatie niet optimaal presteren.

Uit de Cubrix zijn vier veranderambities afgeleid die het totale  domein van veranderkunde omvatten: vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren. Ieder organisatietype kent een specifieke veranderstijl. Waardoor voor het realiseren van de vier veranderambities telkens een andere aanpak en specifieke interventies nodig zijn.

Ook de kenmerkende thema’s van de GEM – het Global Excellence Model – nemen in ieder waardesysteem een andere vorm aan. Zo zijn bijvoorbeeld de leiderschapsstijlen in de opeenvolgende ontwikkelfasen: de pater familias, de baas, manager, ondernemer, dienend leider en emergent leider. Een vergelijkbare reeks is ontwikkeld van bijvoorbeeld strategie, peoplemanagement en processen. Download hier de cubrix-organisatiematrix.

Het gedachtegoed zoals uitgewerkt in de Cubrix vormt de basis voor mijn onderzoek, mijn lezingen en beïnvloedt heel veel van mijn activiteiten.

Bestellen (€ 34,95) kan via een emailverzoek.

Succesvol organiseren in de zorg. Theorie en praktijk van de Koplopers
Marcel van Marrewijk & Jaap Jan Brouwer
Virtu Publications (2015)

‘Succesvol organiseren in de zorg’ getuigt van de dagelijkse praktijk van een sector die springlevend is en bol staat van inspirerende ideeën. De auteurs geven aandacht aan pioniers, aan bestuurders met visie, ambitie en lef, en aan professionals die hun hart hebben verpand aan de zorg. Zij beschrijven de ontwikkelingen in de zorg vanuit een waarderend perspectief.

De zorg van de nabije toekomst bestaat al: her en der zijn ‘pareltjes’ ontstaan die navolging verdienen en zelfs main stream zouden moeten worden. Er zijn namelijk grote performanceverschillen in de zorg. Dit boek laat zien dat er andere, meer mensgerichte en meer succesvolle werkwijzen mogelijk zijn. Deze worden geduid en inzichtelijk gemaakt aan de hand van recente inzichten in organisatieontwikkeling.

Dit boek biedt een degelijk theoretisch fundament van organisatieontwikkeling en presenteert complexe onderwerpen in een logische en praktische samenhang. 49 praktijkervaringen zijn gerelateerd aan elf bedrijfskundige thema’s: visie op zorg, besturingsfilosofie, organisatiearchitectuur, leiderschap, human relations, leren en innoveren, inkoop en vastgoed, ketensamenwerking en stakeholder-management, bedrijfsprocessen, kwaliteits- en risicomanagement en veranderen en transformeren. In ieder hoofdstuk wordt tevens de fasegewijze ontwikkeling van deze thema’s beschreven.

De initiatiefnemer – het platform Koplopers in de Zorg – gaat voort met het verbreden en verdiepen van kennis over het organiseren van de zorg. Het platform waardeert en ondersteunt de positieve ontwikkelingen in de zorg. Door dialoog, samenwerking en kennisdeling tussen bestuurders, managers en zorgprofessionals wordt het veranderproces binnen zorginstellingen gestimuleerd.

Bestellen (€ 34,95) kan via een emailverzoek.