Het gaat om werkzekerheid, niet om baanzekerheid

Het gaat om werkzekerheid, niet om baanzekerheid

Het kabinet Rutte II verdient respect voor verschillende hervormingen die het in de afgelopen kabinetsperiode succesvol heeft afgerond. Dit geldt echter niet voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Zowel de Wet werk en zekerheid (WWZ) van Lodewijk Asscher als de Wet...