Ongein met banken

Ik had net in Ronald van den Hoff’s Society 3.0 het gedeelte over banken en ons financiële systeem op mijn iPad gelezen toen wij onaangenaam verrast werden door een niet functionerende creditcard. We bleken ons maximum te hebben bereikt, zo bleek bij navraag. De...

Concurrentie in de zorg: of toch niet?

PvdA-kamerlid Eelke van der Veen kan eindelijk afstand nemen van het regeringsbeleid ten aanzien van de concurrentie in de zorg. Hij werd geïnterviewd in Arts & Auto, het lijfblad van de professionals in de zorg. In het artikel wordt simpel weg gesteld dat de...

Dalai Lama in Amsterdam

De mensen die het driedaagse bezoek van de Dalai Lama (73) in Nederland hebben georganiseerd kunnen tevreden en opgelucht ademhalen. Meer dan 10.000 mensen bezochten zijn teaching & public talk in de RAI. Zijn verhaal ‘ging er in als zoete koek’. Er was (media)...

Visies op kapitalisme

“G20 is een vergaarbak van verschillende visies op het kapitalisme”.  Mijns inziens is dit een correcte conclusies en terecht de kop van het artikel dat afgelopen zaterdag in de NRC-opinieblad verscheen. Het valt mij echter tegen dat John Gray, de auteur van dit stuk,...