Concurrentie in de zorg: of toch niet?

PvdA-kamerlid Eelke van der Veen kan eindelijk afstand nemen van het regeringsbeleid ten aanzien van de concurrentie in de zorg. Hij werd geïnterviewd in Arts & Auto, het lijfblad van de professionals in de zorg. In het artikel wordt simpel weg gesteld dat de...

Ontzorgen

Het heeft even geduurd voordat de reclame “Achmea ontzorgt” bij mij landde. Neemt Achmea de verantwoordelijkheid weg bij haar polishouders en speelt het in op de gemakzucht van mensen, onder het motto – “U betaalt en wij regelen het gedoe”? Of ziet Achmea toe dat...