De mensen die het driedaagse bezoek van de Dalai Lama (73) in Nederland hebben georganiseerd kunnen tevreden en opgelucht ademhalen. Meer dan 10.000 mensen bezochten zijn teaching & public talk in de RAI. Zijn verhaal ‘ging er in als zoete koek’. Er was (media) aandacht voor de Tibetaanse zaak. Er gebeurde geen enge dingen en de netto opbrengsten van een kwart miljoen gaan naar goede doelen, te bestemmen door His Holiness himself.

Ik heb ook een rol mogen spelen in de voorbereiding en uitvoering van dit evenement. Tien jaar geleden, het vorige bezoek van de Dalai Lama in Nederland, was ik verantwoordelijk voor 150 vrijwilligers om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Dit maal was ik teamleider en begeleidde we 800 Tibetanen die vooraf een onderonsje hadden met hun Boeddhistisch voorman en later op de dag het auditorium waar deelnemers op grote schermen de public talk konden volgen, daar de hal met 10.000 zitplaatsen volledig was uitverkocht.

Een dergelijk evenement wordt minutieus voorbereid. Een groep zeer toegewijde mensen zijn hier onbezoldigd maanden lang mee bezig. Uiteindelijk zijn er op de dag zelf 400(!) vrijwilligers ingezet. Apart genoeg gebeurde er ondanks de uitgebreide voorbereidingen met ingewikkelde stroomschema’s, draaiboeken en beveiligingsprotocollen iets waardoor de planning anders liep – net als 10 jaar geleden toen het kaartcontrole systeem onverwacht de geest gaf. Vanwege enkele dreigbrieven, koos de organisatie op het allerlaatste moment voor extra beveiligingsmaatregelen door metaal detector poortjes te plaatsen. De professionele beveiligers volharden onverstoorbaar in hun procedures, zelfs toen de stroom bezoekers op 4 juni zich lelijk ophoopte. Een oefening in vriendelijkheid. Het is immers gemakkelijk als alles op rolletjes verloopt, maar uitdagender wanneer je anderhalf uur in de rij staat. Eenmaal door het poortje heen kreeg je het boek, getiteld “Geduld” van de Dalai Lama, speciaal voor deze dag gemaakt.

Mijn waardering op zo’n dag gaat toch voornamelijk uit naar de Dalai Lama zelf. Zijn verhaal is inspirerend, doordacht en doorvoeld, simpel en eenvoudig, coherent, bescheiden en authentiek, maar nooit naïef en versimpeld.

Als hij de wereldgeschiedenis in grove lijnen schetst is maturiteit en progressie de rode draad, althans hier in Europa. Maar ook in China, inmiddels een economische grootmacht, zullen de krachten voor meer individuele vrijheid en culturele pluriformiteit uiteindelijk op de agenda komen te staan van de hardliners in Beijing. Wij hadden blijkbaar een wereldoorlog nodig om tot de universele verklaring van de mens te komen. Wellicht zijn de klimaatproblemen aanleiding om op wereldwijde schaal waarden als compassie, transparantie en verbinding inhoud te geven.

A shortcut towards happiness bestaat niet. Alleen door dagelijks te oefenen in reflectie, door telkens je gedachten, emoties en gevoelens te onderzoeken, door bewust te zijn (awareness), constant aandacht te geven aan het hier en nu (mindfulness) en te allen tijde open te zijn en te staan voor elkaar is innerlijke vrede mogelijk en voor vele haalbaar.
De aandacht voor de dialoog – vooral met mensen waarmee je het oneens bent – en het altruïsme – in de zorg voor elkaar ervaar je de liefde van en voor mensen – stond in schril contrast met de verkiezingsuitslag die ook op 4 juni plaats vond.

Tijdens het napraten bleek dat andere teamleiders, die zelf in het bedrijfsleven ook leidinggevende posities bekleden, verrast bleken door de inzet en flexibiliteit van de ‘gewone’ vrijwilligers. “Ze werden niet betaald, zij miste delen van het programma, moesten voor dag en dauw op, maar beter personeel kon je je niet voorstellen”. Het is moeilijk in te schatten wat ieders drijfveren zijn, maar volgens mij speelt de passie voor het inspirerende verhaal van de Dalai Lama een grote rol. Bij kunnen dragen aan het breder bekend maken van de boodschap van een vluchteling, exact 50 jaar verdreven van huis en haard, die niet te min zijn hand uitreikt en hart open stelt voor ieder die het wil horen, tot in Beijing toe.

Marcel van Marrewijk
zondag 07 juni 2009

434 x gelezen in Mindz

Comments

Mirjam Fris –  (2009-06-07)

Toevallig vanmiddag op aanraden het interview gekeken dat Rick Nieman met de Dalai Lama had afgelopen donderdag…. indrukwekkend… en ergens o zo simpel…

tatiana –  (2009-06-17)

Goed geschreven stukje Marcel, als je nog niet in de journalistiek werkt oid dan moet je dat zeker gaan doen.
(of ben je al vaste schrijver voor Mindz? ik weet het niet)

Ook ik ging moe maar voldaan naar huis, moe want het was een hele lange dag (ik viel bij de lezing van Rinpoche in slaap, oeps) maar voldaan want het is zo’n bijzonder gevoel om met 10.000 min of meer eensgezinden samen te komen en het respect te voelen voor ‘ die man’!