Eén van de voordelen van ouder zijn is dat je een beter zicht hebt op ontwikkeling.

Wist je bijvoorbeeld dat een smartphone een heel rijtje apparaten heeft gecomprimeerd, geïntegreerd en daarmee overbodig gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan muziekapparatuur en heel veel LP’s, een navigator, videoconferencing, voicerecorder, meerdere encyclopedia, een gameconsole en nog veel meer. Medio jaren 80 vertegenwoordigde dergelijke apparatuur een waarde van circa 1 miljoen euro! Datzelfde apparaat is een miljoen keer goedkoper en duizend keer krachtiger dan een supercomputer van 40 jaar geleden. Dit is de kracht van exponentiële ontwikkeling.

Nog een ander voorbeeld. Als je 30 stappen zet ben je aan de overkant van de straat, maar als die stappen exponentieel zijn brengen 30 stappen je 26 keer rond de aarde. We kennen inmiddels de wet van Moore die sinds de jaren 60 opgaat in de ontwikkeling van ICT, maar er zijn nog zo veel technologische ontwikkelingen die wij burgers nauwelijks waarnemen. De trits 0,01 – 0,02 – 0,04 – 0,08 maakt niet veel indruk, het blijft verwaarloosbaar, maar experts herkennen reeds het patroon van de exponentiële ontwikkeling en weten dat de impact zich zal aandienen. Met disrupte gevolgen voor mens en organisatie als resultaat.

Zijn onze organisaties hier klaar voor? Vanuit mijn perspectief: heel veel niet!

De huidige tijd vraagt om veerkrachtige organisaties; om organisatievormen die mensen in staat stelt – en de organisatie als geheel – om open te zijn, en ontvankelijk, adaptief, flexibel en gebalanceerd. Dergelijke organisaties lijken niet op de gangbare hiërarchieën, terwijl de nieuwe vormen van zelforganisatie een hoogwaardige support nodig hebben die veel betrokkenen nog ontberen.

Zoals beloofd geef ik regelmatig een update van nieuwe ontwikkelingen waarbij ik betrokken ben; thema’s die de transformatie van professionals, teams en organisaties ondersteunen.

Schroom niet contact op te nemen wanneer onderstaande thema’s je interesse raken.

Workmetrics

Afgelopen maand hebben we bij Workmetrics onze demo afgerond en kunnen we de laatste stand van zaken tonen hoe je bestaande HR-data kunt omzetten in strategisch-relevante inzichten en aanbevelingen voor het gericht interveniëren voor maximale impact.

Ik heb met name bijgedragen aan het creëren van een integraal en conceptueel raamwerk. Dit biedt structuur aan de arbo-thema’s, de HR-uitdagingen en strategische workforce dilemma’s en ordent de dashboards die de data ontsluiten.

Veel organisaties bevinden zich in de transformatie van ‘beheersing naar verbinding’, en dan is kortcyclisch monitoren van het waardecreatieproces en de wijze waarop dat gebeurd essentieel. Workmetrics is opgezet om deze data te analyseren en gebruiksvriendelijk weer te geven, zodat relevante inzicht ontstaan, waarna de meest effectieve aanpak kan worden geselecteerd.

Genereren van data

Voor organisaties die betere data nodig hebben en die de beleving van medewerkers willen meten staan – wat mij betreft – de BPR-Toolbox van Eforis, de Conversiemeter van het kennisnetwerk Archimedes en de diverse toepassingen van Rate beschikbaar.

Rate biedt drie (kosteloze) inspiratiemiddagen aan over zelfsturing, klantgerichtheid en continu verbeteren! Je kunt je nog inschrijven:

Donderdag 16  februari van 13.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag 23 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag 9  maart van 13.00 uur tot 17.00 uur

De inleiders zijn Arko van Brakel (Semco instituut), Moodmaker John Hokkeling, oprichter van care.rate Inge Proost en ikzelf.

Cubrix Academy

Ik ben afgelopen maand benaderd om een masterprogramma Moderne Bedrijfskunde te helpen ontwikkelen. Ideeën en ervaringen genoeg, zal ik maar zeggen. Het gedachtegoed van de Cubrix en strength-based change staan klaar.

Mocht je hier niet op willen wachten, dan kun je nog altijd je interesse kenbaar maken voor de 23 korte opleidingen – updates – uit het programma van de Cubrix Academy.

Appreciative Inquiry Academy

Afgelopen maand heeft de vierde groep haar actieleerprogramma beëindigd. Het was voor Cees Hoogendijk en mijzelf een ‘oogst- en dankdag’ ineen. Het is prachtig te ervaren wat deelnemers in bijna twee jaar tot stand hebben gebracht. Dank aan conferentiecentrum Samaya voor de gastvrijheid. Volgende maand volght de afsluiting van het eerste incompanytraject. Met elkaar lanceren we dan een gloednieuw AI-Magazine.

Binnenkort presenteert de AI-Academy vier kortere modules waarin mensen zich kunnen bekwamen in het groeien in waarderen.

  1. Basismodule Appreciative Inquiry – ‘Zodanig kennismaken dat je met Appreciative Inquiry aan de slag kunt.’ (zes studiedagen)
  2. Verdiepingsmodule Gespreksvoering – ‘Verfijnen van je (grond)houding, vraag- en luistervaardigheden zodat je de ander waarderend onderzoekend kunt bekrachtigen.’ (zes studiedagen)
  3. Verdiepingsmodule Groepsprocessen – ‘Verfijnen van je facilitatievaardigheden zodat je een Appreciative Inquiry Summit kunt verzorgen.’ (zes studiedagen)
  4. Accreditatiemodule – ‘HBO examenopdracht om aan te tonen dat je je vertrouwd voelt als Appreciative Inquiry Practitioner, en op weg bent naar meesterschap.’ (twee studiedagen plus voldoende leerkringen plus examenbegeleiding)

Vraag mij naar de data en de fees van deze activiteiten.

Organisatie-architect

Heb je mijn laatste blogs gelezen over de impact van de nieuwe governance codes? Ze zijn tenminste stappen in de goede richting! Het is tegelijk een hele uitdaging voor veel organisaties hierop aan te sluiten…

Marcel van Marrewijk