Meer boeken

Koplopers in de zorg – 50 formules voor succes
C2I (2013) Jaap Jan Brouwer, Giedo van der Zwan mmv Marcel van Marrewijk

Een prachtig ‘koffietafelboek’ over interviews met de bestuurders van 50 succesvolle organisaties uit 7 zorgsectoren.

De verhalen in dit boek geven een goed beeld van zorgondernemingen die – ondanks het huidige klimaat – in staat blijken om niet alleen te overleven, maar om een uitstekende performance neer te zetten. Hun aanpak levert een hoge kwaliteit van de zorg op en leidt zowel tot ‘meer tijd voor de cliënt’ als ook ‘tijd voor meer cliënten’.

 

Bevlogenheidsalfabet
De alfabetboeken (2015) meerdere auteurs, waaronder Marcel van Marrewijk, met name:

  • Pg 12-17: Absorptie
  • Pg 34-37: Fasegewijze oriëntatie
  • Pg 70-73: Organisatie energie
  • Pg 102-105: Waardering

Bevlogen mensen zorgen voor meerwaarde voor zichzelf, hun omgeving en de organisatie waarvoor zij werkzaamheden verrichten. In 26 hoofdstukken wordt de lezer meegenomen in de wereld van bevlogenheid. Dit vanuit het perspectief van organisaties en natuurlijk ook de individuele mens. De hoofdstukken zijn kort, krachtig en vanuit het hart geschreven, en gebaseerd op de dagelijkse (organisatie)praktijk.

Bestellen via Alfabetboeken

Appreciative Inquiries of the 3.0 kind – How do we connect, share and co-create for tomorrow’s human wholeness
Cees Hoogendijk (2015) Orgpanoptics

Bijdragen Marcel van Marrewijk: voorwoord – pg 17-19: ‘Birth of the AI100 action learning program’ 

Appreciative Inquiry addresses a human art, involving conversational craftsmanship. It takes specific, carefully chosen words, questions, gestures and of course deep listening to help conversations being generative, appreciative and empowering. The good news is that the instrument called language is in reach of everybody on our planet.

Society 3.0 Foundation made this book available to all WAIC2015 participants in Johannesburg.

Innoveerkracht – 12 visionairs over nieuw leiderschap en sociale
Guido van de Wiel en Remco Mostertman. (2013) Van Gorcum

Bijdragen Marcel van Marrewijk: pg 54-63 Sommige ijsbergen drijven tegen de wind in.

Op zoek naar nieuwe ideeën om uw organisatie vitaler en wendbaarder te maken? Wilt u het innoverend vermogen én de impact vergroten? In ‘Innoveerkracht’ geven 12 visionairs hun visie op nieuw leiderschap en sociale innovatie.

De kern van ieders gedachtengoed wordt onderbouwd met inspirerende voorbeelden uit de praktijk. We zoeken daarbij naar de veranderende rol van HR. HR wordt steeds meer een perspectief om naar een organisatie te kijken in plaats van een afdeling. ‘Innoveerkracht’ is geschreven voor iedere (HR-)manager die duurzaam wil organiseren.

Krachtbron van een Lerende Organisatie
Cees Hoogendijk en meemakers – waaronder Marcel van Marrewijk (2010) Orgpanoptics

Als iedere medewerker in een organisatie leert, is die organisatie dan een lerende organisatie?

In dit boek neemt organisatieontwikkelaar en academiebouwer Cees Hoogendijk, bijgestaan door meesters in ontwikkeling, beslissers mee in de wereld van duurzame organisatieontwikkeling. De kernvraag ‘Hoe organiseren wij onze leerprocessen ten faveure van het collectief presteren?’ wordt vanuit verschillende standpunten belicht en krijgt een zowel prikkelend als bevredigend antwoord. Alles draait om het inzicht dat de ‘opleidingsfunctie’ in een organisatie kan en moet doorgroeien tot krachtbron van integraal leren en ontwikkelen. Op die weg is de corporate university slechts een tussenstation.

Derde generatie Kwaliteitsmodellen
Antonie Reigchling en Jan Jonker (red) (2013) Kluwer 

Bijdragen Marcel van Marrewijk: H13: De medewerker als actor: de intrinsieke kwaliteit van organisaties – De rol van de BPR-Toolbox in professionele organisaties

Een voorstudie van promovendus Reichling waaraan Van Marrewijk een fasegewijze beschrijving geeft van drie generaties kwaliteitsmanagement en een uitwerking van de derde fase gericht op de intrinsieke kwaliteit van organisaties.

Perspectieven op Kwaliteit: verdieping, verbreding, bundeling en daadkracht
Kees de Vaal (red) (2012) – Uitverkocht

Bijdragen Marcel van Marrewijk: pg 60-65: Fasegewijze orientatie op kwaliteit

Het is de context die bepaalt of een interventie effectief en welk perspectief op kwaliteit het meest geschikt is. Van Marrewijk ontwikkelde een raamwerk dat de diverse niveaus van complexiteit en daaraan gerelateerde waardesystemen differentieert waardoor onder meer een overzicht ontstaat van verschillende perspectieven op kwaliteit, gangbaar in het verleden, het heden en de toekomst.

Implementatiekunst – Gids voor realistisch veranderen
Marcel Kuhlmann & Brigitte Hoogendoorn (2008) Pentascope & Scriptum Management

Bijdragen van Marcel van Marrewijk: pg 316-323: Merk– en meetbaar

‘Implementatiekunst’ is een praktische gids om het bewustzijn van uw handelen als veranderaar te vergroten, uw interventierepertoire op te rekken en uw taal te geven om de door u gekozen aanpak gedegen te onderbouwen. Naast mijlpalen, planningen, sturen en ontwerpen, behandelen de auteurs begrippen als meervoudigheid, variëteit, stakeholders, heelheid en evolutie.

Library of Corporate Responsibilities: Corporate Social Responsibility
Wesley Cragg, Mark Schwartz & David Weitzner (ed)(2009) Ashgate (Canada)

Bijdragen Marcel van Marrewijk: reprint academic paper: Concepts and definitions of CSR and Corporate Sustainability

Advances in Business Ethics Research: Citation Classics from the journal of Business Ethics
Alex Michalos & Deborah Poff (ed) (2013) Springer

Bijdragen van Marcel van Marrewijk:  Reprint academic paper: Concepts and definitions of CSR and Corporate Sustainability

Corporate Social Responsibility – Volume 1: Concepts, Accountability and Reporting
Jose Allouche (ed) EFMD (2006). Palgrave Macmillan

Bijdragen Marcel van Marrewijk: pg 73-99: Corporate Sustainability and Sustainable Development.

Introduction of an evolutionary concept of CSR, based on the theories of Clare Graves and Ken Wilber, and the suggestion of a business framework supporting the various ambitions of CSR, as well as a set of methods and tools to help transform organizations to sustainable levels of development.

Kracht zonder Macht – Onweerstaanbare managementrecepten met de smaak van verticale dialoog
Cees Hoogendijk (ed) (2008) Uitgeverij Quist

Bijdragen Marcel van Marrewijk: Pg-   : Vertrouwen; Pg 47 – 54: Strategisch orienteren

‘Kracht zonder macht’ gaat over richting, draagvlak, verbondenheid en actie in organisaties, en over hoe u dit als manager van de grond krijgt.

Zelfs de meest sturende manager weet diep van binnen dat doelen pas echt worden gerealiseerd als medewerkers het beleid in alle vrijheid mogen meemaken. Goede plannen maken moet niet verstoord worden door machtsverhoudingen tussen leidinggevers en leidingkrijgers. En wie anders dan de manager zelf beschikt over de macht om zich te onthouden van machtsuitoefening? Dat blijkt overigens makkelijker gezegd dan gedaan…

De contouren van een bevrijde universiteitomslag in denken en handelen
MNA van Marrewijk, A. Niemeijer en RJ in ‘t Veld (red) (1995) Lemna

Een verzameling essays van vooraanstaande personen in het wetenschappelijk onderwijs die nieuwe wegen verkennen, weg uit de beleidsgevangenis. Het boek is ontstaan naar aanleiding van een congres van Erasmus Forum.