Organisatie Architect

“Een derde van de organisaties in Nederland is volgens hun medewerkers niet afgestemd op de complexiteit van hun omgeving. Bovendien wil 58% van alle medewerkers bij voorkeur werken in moderne organisatievormen.” (Eforis 2014).

Verandersnelheid en ons leervermogen houden geen gelijk tred. Sterker nog, het tempo van verandering in onze wereld vertoont een exponentiële ontwikkeling (zie figuur van Eddy Obeng).

In mijn “Handboek Organisatieontwikkeling” toon ik de consequenties van de snelle toename in complexiteit en wijze hoe organisatie zich kunnen aanpassen om optimaal te blijven presteren.

Deze kennis deel ik graag met bestuurders en leidinggevenden om in dialoog een optimale aanpak vorm te geven.

Marcel van Marrewijk
Organisatie architect

Organisatie-architect: werkwijze

Surfen als metafoor voor ‘het functioneren van een professional in een complexe omgeving.’ Als golven de toenemende complexiteit voorstellen, hoe ga je daar mee om? Kun je ze managen? Kun je golfbrekers plaatsen of wacht je totdat je wordt overspoeld? Nee, leer surfen op de golven van verandering. Beweeg mee met voortschrijdend inzicht!

Mijn boek – de Cubrix – leert hoe je organisatieontwikkeling en performance verbetering ondersteunt, als organisatie architect past ik deze kennis toe. Dit impliceert dat ik eerst de context en de situatie van de betreffende organisatie moet ervaren en leren kennen. Dat kan aan de hand van beschikbaar onderzoek en door gesprekken met professionals op de werkvloer en met leidinggevenden. Wat is de aanleiding en de vraag achter de vraag? Is een adequate inschatting van de context en situaties mogelijk, of moet eerst kwalitatief/dialogisch en kwantitatief onderzoek worden uitgevoerd? Wie zijn de stakeholders? Wat is ieders inzet? Wat is de veranderambitie? Is sprake van een vitalisering, heroriëntering, optimalisering of is sprake van een transformatie naar nieuwe werkwijzen? Wat zijn de consequenties? Qua structuur, cultuur, strategie, leiderschapsstijl, processen, beschikbare capaciteit, etc. Wie neemt waarin welke verantwoordelijkheid? Welke rol wordt daarin van mij verwacht? Wat zijn de maatstaven van succes en worden ervaringen kort-cyclisch gemonitord voor eventueel aanpassingen?

  • Zoek naar balans tussen uitdaging en capaciteit.
  • Reik naar en respecteer je grenzen.
  • Blijf oefenen en experimenteren.
  • Handhaaf waar je trots op bent en mee verder wilt gaan.
  • Bouw voort op wat goed gaat.
  • Durf te dromen.
  • Pak je rol en verantwoordelijkheid.