Ik was uitgenodigd door MVO Nederland een pitch te geven van 10 minuten voor een veertigtal leden van het zorgnetwerk MVO. Dit was het zo ongeveer.

“Kort geleden verscheen het boek Koplopers in de Zorg, geschreven vanuit een waarderend perspectief op (innovatieve) ontwikkelingen in de zorgsector. Mijn bijdrage was weliswaar bescheiden, ik heb slechts zes van de vijftig Raden van Bestuur geïnterviewd, maar ik ben overtuigd dat het belangrijk is aandacht te geven aan de positieve ervaringen in de zorg, want dat maakt dat het kan groeien en zich versterkt.

In de kranten lezen we dagelijks wat er niet goed gaat in de zorg. Zo ook recent de conclusie op basis van een fact finding-analyse in de NRC dat jaarlijks 1.700 doden het gevolg zijn van medische missers!

Dit stelt serieuze vraagtekens bij de kwaliteit en veiligheid in de zorg.

Ik heb recent ook een bijdrage mogen leveren aan een publicatie van promovendus Antonie Reichling en diens promotor Jan Jonker. Het thema, “Derde generatie kwaliteitsmodellen”, is gezien mijn eigen boek “Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering” niet moeilijk te duiden. De eerste generatie kwaliteitmodellen zijn de productspecificaties. Zeg maar, de inspecteur of auditor die, ten behoeve van een hygiënecontrole, zijn vinger trekt over een richel en constateert of er stof ligt. De tweede generatie slaat op de procesbenadering van kwaliteit. De auditor zou dan meer letten op het vakmanschap en kwalificaties van de schoonmakers, de gehanteerde schoonmaakapparatuur, hun werkwijzen en de tijdsduur en frequentie waarmee wordt schoongemaakt. De derde generatie betreft mijn inziens de mens zelf, zijn intrinsieke motivatie en drijfveren. Uiteindelijk leveren de schoonmakers de kwaliteit, en niet protocollen en apparatuur. Het voorbeeld laat ook goed zien dat het geen kwestie is van of-of, maar van en-en, of beter, van omvatten en overstijgen. De schoonmaker kan nog zo van goede wil zijn, zonder onderricht, goede apparatuur en duidelijke afspraken is het onmogelijk goede kwaliteit te leveren.

Met het erkennen van de invloed van de mens als de belangrijkste factor van kwaliteit, wordt het thema van het MVO zorgnetwerk benadrukt. De people-kant van MVO maakt dat MVO Nederland streeft naar het tot stand komen en versterken van mensgerichte organisaties. Dit impliceert een transitie van de betekenis van medewerkers: van resource naar asset; van kosten naar kracht; van probleem naar potentie. De transitie vergt van organisaties dat zij niet langer gericht zijn op beheersing, want de complexiteit is te groot, maar op een support structuur waardoor professionals kunnen functioneren in een hoge mate van zelforganisatie. Deze transitie impliceert persoonlijk leiderschap van medewerkers, en ruimte voor meer eigen regie en verantwoordelijkheid.

HOE kun je deze beweging, deze transitie ondersteunen?

Eforis, een netwerkorganisatie met de Parnassiagroep als grootaandeelhouder, heeft een innovatieve aanpak ontwikkeld waarmee deze transformatieve beweging zelfs versnelt kan worden. De urgentie is groot want vele gezondheidsindicatoren zijn zorgwekkend.

Ik licht eerst de uitgangspunten van Eforis toe:

  • We kozen voor een blue ocean strategie: we wilden een waardepropositie ontwikkelen die tien keer beter en tien keer goedkoper is dan wat nu in de markt staat.
  • Wat je aandacht geeft groeit: focus op thema’s waar je ‘meer van wilt hebben’. Dit vergt een waarderend perspectief en een aanpak die generatief is, die mensen in beweging brengt. Dit stimuleert de zelfregie van professionals.
  • Dubbeldoel: Focus op duurzaam inzetbaarheid van medewerkers en duurzaam presteren van organisaties.
  • Van generiek naar specifiek: ieder individu heeft een uniek optimum in de drie kernthema’s, Bevlogenheid, Productiviteit en Risico’s (Veerkracht). Deze thema’s sporen uitstekend met de drie resultaatgebieden van organisaties: ondernemerschap, werkgeverschap en nabuurschap.
  • De medewerker is de belangrijkste actor: om als professional goed te kunnen functioneren heb je inzicht, advies en ondersteuning nodig, wanneer je dat wilt, onafhankelijk en anoniem.
  • Organisaties willen inzicht in de factoren die de performance van de organisatie substantieel doen vergroten. Modern inzicht vanuit disciplines zoals positieve psychologie en de bedrijfskunde leren dat de ‘softe factoren’ de grootste impact hebben.
  • Van aanbodgericht naar vraaggericht: een breed aanbod van producten en diensten, de zogenaamde providerboog, wordt gerelateerd aan de meningen en prioriteiten van medewerkers, en kunnen daardoor automatisch worden voorgesorteerd!
  • Van een MTO naar eenintelligence center: organisaties behoren een relevant dashboard te ontvangen, waarop zij zelf relevante doorsneden kunnen uitvoeren op de data zonder de anonimiteit van medewerkers te compromiteren.
  • All inclusive: geen gemuts met extraatjes tegen hoge kosten, geen drempels, geen moeilijke staffels en ingewikkelde offertes, maar een abonnementsysteem per medewerker per jaar voor een vaste prijs.
  • Een Mediamarkt voor HR services: op termijn dient de aanpak zich te ontwikkelen tot een onderzoeksplatform voor veel relevant en gespecialiseerd onderzoek en een steeds grotere en effectievere providerboog.

Deze lange lijst van behoeften en doelstellingen is gekristalliseerd tot de ontwikkeling van de BPR-Toolbox: een beveiligde online omgeving die medewerkers helpt hun bevlogenheid, productiviteit en veerkracht te verbeteren en hun weerbaarheid tegen (lifestyle) risico’s in hun privé- en werkomgeving te versterken.
De BPR-Scan met slechts 72 inhoudelijke vragen genereert een dashboard van – in totaal – 29 performance indicatoren die zowel relevant zijn voor medewerkers als voor organisatie(eenheden). De BPR-Toolbox biedt niet alleen inzicht en advies, maar met name ook ondersteuning door een brede portfolio van producten en diensten die voorgesorteerd worden aan de hand van de beleving en voorkeuren van de medewerker. Het huidig pakket van ruim 60 producten en diensten is 250 euro goedkoper dan de ‘straatwaarde’ van alle onderdelen. Het streven is om binnen afzienbare termijn 100 producten aan te bieden met aan besparing van meer dan 1.000 euro. En dit allemaal voor een abonnement van slechts 25 euro per medewerkers per jaar!

Recent heeft Peter Dona, promovendus, voormalig TNO-onderzoeker en tegenwoordige ondermeer docent Strategisch Personeelsbeleid van Avans, zeven medewerkeronderzoeken onderling vergeleken en daarin is de BPR-Toolbox als beste onderzoek naar voren gekomen. Hier is een link naar de website waar het onderzoek kan worden aangevraagd. Een hardcopy van dit onderzoek kan worden aangevraagd via info@eforis.nl.”

Nu volgt de powerpoint sheets die ik tijdens de open space na mijn pitch heb getoond.

130613 mvo in de zorg from Marcel van Marrewijk

Je kunt de BPR Toolbox zelf ervaren door naar www.eforis.nl op demo te klikken.

Marcel van Marrewijk
15 juni 2013

1277 x gelezen op Mindz