Acadroom

meetinstrument-9

 • Ben je als interne opleidingsteam (huisacademie) in Beeld?
 • Wat heb je op de Plank?
 • Heb je de processen op de Rit?
 • En wat staat op de Teller?

 

Acadroom staat voor ‘ACADemie Referentie- en Organisatie OntwikkelingsModel’ en vormt de basis van een zelf-evaluatie instrument waarmee de verantwoordelijke voor de opleidingsfunctie (HRD/MD/OD) inzicht krijgt in de de essentie van een huisacademie en de kwaliteit en het ontwikkelniveau van het leren en ontwikkelen in de organisatie.  De resultaten bieden de basis voor strategische adviezen voor het plannen van de richting en prioriteiten ten aanzien van de verdere academieontwikkeling.

Op hoofdlijnen ontwikkelt een Huisacademie zich langs vier ontwikkelpaden:

 • Op de Kaart – is de huisacademie onlosmakelijk ingebed in haar moederorganisatie en als zodanig verbonden met alle entiteiten?
 • Op de Plank – wat is het assortiment van de huisacademie?
 • Op de Rit – hoe (professioneel) is de huisacademie georganiseerd?
 • Op de Teller – kan de huisacademie haar rendement en effectiviteit aantonen?

 

Op het pad waarlangs de huisacademie zich ontwikkelt onderscheidt de Acadroom vier dominante ontwikkelstadia, afgeleid van Spiral Dynamics:

 • Opleidingsfunctie: als onderdeel van bijvoorbeeld de HR-dienstverlening.
 • Trainingsinstituut: aparte unit gericht op het ondersteunen van de competentieontwikkeling van professionals.
 • Integrale Beleidscommunicatie: scholing verbreedt zich tot leren en deze aanpak ondersteunt het beter functioneren van de organisatie als geheel.
 • Epicentrum van Leren en Ontwikkelen: de Huisacademie is een vooraanstaande regisseur van de cocreatie van de (ultieme) lerende organisatie.

 

Meer informatie via deze flyer of vraag een offerte via dit contactformulier.

waarderend onderzoeker - 7