BPR-Toolbox

meetinstrument-7

  • Onderzoek gericht op de duurzame inzetbaarheid medewerkers en  het duurzaam presteren van organisaties

 

Eforis werkt vanuit de visie dat mensen het verschil maken. Indien organisaties ruimten creëren voor meer eigen regie en verantwoordelijkheid en een cultuur ontwikkelen die gekenmerkt wordt door verbinding, vertrouwen en zingeving, dan zullen medewerkers meer bevlogen (B),  productiever (P) en weerbaarder worden voor (lifestyle) risico’s (R). Dit komt zowel medewerkers en hun organisaties ten goede!

In 2012 gaf Eforis Marcel van Marrewijk de opdracht de vragenlijst te ontwikkelen voor de BPR-Toolbox. De drie kernthema’s – Bevlogenheid, Productiviteit en Risico’s –  herkende hij als goede proxies voor Goed Werkgeverschap, Goed Ondernemerschap en Goed Nabuurschap, en daarmee sluit de aanpak van Eforis goed aan op het gedachtegoed van de Cubrix.

De BPR-Toolbox is een beveiligde online omgeving die medewerkers inzicht, advies en ondersteuning biedt voor het beter en duurzamer presteren. Het stimuleert eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker met betrekking tot een professionele en vitale houding in de werkomgeving.

De BPR-Toolbox ondersteunt teams en organisaties met heldere rapportages en inzichten in 29 kpi’s. Desgewenst kunnen alle variabelen in het onderzoek nader worden geanalyseerd op performance impact waardoor ook de meest geschikte interventies bepaalt kunnen worden.

Kenmerken van de BPR-Toolbox van Eforis:

  • Dubbeldoel – de BPR-Toolbox biedt een geïntegreerde aanpak voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het duurzaam presteren van organisatie(eenheden).
  • Online Platform met geïntegreerd Inzicht + advies + geautomatiseerde oplossingen op maat – dit stimuleert de medewerkers en geeft hen een gevoel van eigen regie.
  • Beschikbaarheid – De BPR-Toolbox is een jaar lang beschikbaar en kan zo vaak en intensief gebuikt worden als medewerkers willen.
  • De rapportages – er zijn vijf standaard rapportages formats onbeperkt beschikbaar (twee voor medewerkers en drie voor collectieven) in iedere denkbare doorsnede van de organisatie.
  • Providerboog – die desgewenst op maat gemaakt kan worden, activeert medewerkers met preventieve maatregelen die automatisch geselecteerd worden op basis van de meningen en prioriteiten van de medewerkers zelf.
  • Best-in-class – promovendus Peter Dona heeft de BPR-Toolbox beoordeeld als de beste – meest complete – DI-aanpak ten opzichte van zeven populaire medewerkersonderzoeken.
  • De innovatieve analyse tools geven inzicht in de meest effectieve marsroute naar duurzaam presteren. Het geeft directies inzicht in de effectiviteit van verandertrajecten.

Meer informatie via deze website of vraag een offerte via dit contactformulier.

waarderend onderzoeker - 3