Communiceren en beslissen in moderne organisaties
(o.m. besturen op basis van holacracy)

communiceren en beslissen in moderne organisatiesComplexe ontwikkelingen dagen steeds meer organisaties uit hun verticale sturing te transformeren naar vormen van zelforganisatie en samensturing. In organisatie die zijn ingericht op macht en beheersing wordt top-down gecommuniceerd en wordt informatie van de werkvloer eerst geaggregeerd. Door het toenemend belang  van afstemming met verschillende stakeholders vinden meer horizontale vormen van communicatie plaats en worden meer partijen betrokken in de besluitvorming. Hoe kun je dit werkbaar en effectief houden en gericht op de gemeenschappelijke doelstellingen?

De update start met een overzicht van de fasegewijze ontwikkeling van communicatie en besluitvorming, zodat we scherp de verschillen en de mogelijkheden zien van ‘holacracy’, een modern en snel opkomend besturingssysteem dat onlosmakelijk verbonden is aan zelforganisatie.

Holacracy werkt met overlappende cirkels van direct betrokkenen. De leden van de cirkels kiezen een rol, dragen de verantwoordelijkheid voor die rol en voor de werkzaamheden die daar uit voortvloeien. De rollen en werkzaamheden zijn afgestemd op de doelstelling van de betreffende cirkel. Door ervaringen consequent te benoemen en bespreekbaar te maken ontwikkelt iedere cirkel zich met voortschrijdend inzicht en worden veranderingen ‘als vanzelf’ verwerkt in weer nieuwe afspraken. Zo blijft een organisatie flexibel en afgestemd op een complexe omgeving waarbinnen het functioneert.

Je leert niet in een halve dag hoe je holacracy implementeert, maar wel waar je op moet letten wanneer jouw organisatie overweegt vormen van zelforganisatie te introduceren.

l

Blogs, columns en artikelen
Kakofonie over zelfsturing en zelforganisatie
heitlager-a-company-based-on-love
geslaagde-communicatie (-Communicatiestijl en waarderende grond-houding; een dialogische verkenning)