Context scan

meetinstrument-2

  • Er is een wereld voorbij PRINCE II

 

Onderzoek en ervaring wijzen uit dat de gangbare wijze van projectmatig denken en werken onvoldoende recht doet aan de complexiteit van veel projecten. De traditionele, op beheersing gerichte, lineair gefaseerde en geprocedureerde aanpak ontbeert de ruimte en de vrijheidsgraden om complexe projecten effectief te realiseren.

De Contextscan geeft een indicatie van de complexiteit van een tijdelijke opgave. De aard van de complexiteit is immers een belangrijke indicator voor een effectieve organisatiewijze van een project. Met name de leiderschapsstijl, de benodigde vaardigheden en de wijze waarop het project vanuit de organisatie dient te worden ondersteund, worden in hoge mate beïnvloed door de mate van complexiteit. Zodoende ondersteunen de resultaten van deze scan de besturingsvraagstukken rondom tijdelijke opgaven en de effectiviteit van projectmatig werken.   Uit de analyse van de resultaten blijkt welke organisatievorm het meest geschikt is (rechts), gegeven de gepercipieerde complexiteit van de omgeving (links):

Omgeving:              organisatievorm (gericht op…)

Stabiel            =>     Trajectmatig (vgl PRINCE II)
Meervoudig    =>     Haalbaarheid (vgl agile)
Verbindend     =>     Draagvlak
Meerduidig     =>     Vlechtwerk (meshwork)

Vraag een offerte via dit contactformulier.