Conversiemeter

meetinstrument-8De Conversiemeter is ontwikkeld voor het onderzoeken van waardecreatie in de context van toenemende complexiteit. De huidige tijd daagt individuele professionals en organisaties uit om hun potentieel in te zetten en te ontwikkelen, en zodoende toegevoegde waarde te creëren.

Individuen zijn verantwoordelijk voor hun eigen motivatie, competenties en vitaliteit. Met dit pakket probeer een individu relevant te zijn voor diens organisatie. Het onderzoek toont wat medewerkers van zichzelf vinden en waar ruimte ligt voor verbetering.

Het is de taak van organisaties om de kwaliteiten van professionals te combineren en om te zetten – de conversie – in toegevoegde waarde voor de stakeholders, met name de klanten van de organisatie. Dit impliceert een heldere en inspirerende visie en verbinding op de doelstellingen van de organisatie, het samen leren en ontwikkelen,  het sturen op effectiviteit en het gezond houden van de organisatie.

De conversiemeter kent vier hoofdthema’s en twintig performance indicatoren die inzicht geven waar aandacht nodig is. De rapporten genereren geen eindeloze lappen tekst en ingewikkelde statistieken, maar specifieke vragen die relevant zijn voor de dialoog met leidinggevenden, de afstemming binnen teams en voor de strategen en veranderkundigen binnen de organisatie.

Unieke kenmerken van de Conversiemeter

  • Scherp inzicht in relevante thema’s gegeven de toenemende complexiteit waarin organisaties functioneren.
  • Impuls voor de eigen regie van medewerkers.
  • Een stimulans voor een gerichte dialoog over de belangrijkste thema’s voor professionalisering en organisatieontwikkeling.
  • Optionele data-analyse voor het vaststellen van de meest krachtige hefbomen voor performanceverbetering.
  • Lage opstartkosten waardoor het onderzoek financieel toegankelijk is vanaf teams van 8 personen.

Meer informatie via deze flyer of vraag een offerte via dit contactformulier.