Cultuur profiel

meetinstrument-1

  • Voor inzicht in de vormende krachten van teams en organisaties.

Cultuur reflecteert de gedeelde waarden, de ongeschreven regels en conventies zoals: “zo doen wij het hier nu eenmaal” en “zo gaan we hier met elkaar om”.  Edgar H. Schein, hanteert de volgende definitie voor cultuur:

Een set gemeenschappelijke waarden en vooronderstellingen (wereldbeeld), die door een groep is bedacht, ontdekt of ontwikkeld, waardoor deze groep zich beter kan aanpassen aan de problemen in haar omgeving of zo haar eigen integratieproces versterkt, op een werkbare en valide wijze die overgebracht kan worden op de nieuwe leden van de groep, als de correcte en meest geëigende manier om waar te nemen, te denken, en zelfs te voelen ten aanzien van die problemen.

De set van gemeenschappelijke waarden en vooronderstellingen vormen een diepgeworteld, vaak onbewust stabiliteitskader waarin mensen in een organisatie kunnen samenwerken.

Het Cultuur Profiel is recent ontwikkeld  door Ed Peelen van WaardenManagement en Marcel van Marrewijk. Het is een uniek instrument dat zich richt op de culturele dimensie van teams en organisaties. Het Cultuur Profiel is gebaseerd op twee pijlers:  Spiral Dynamics van Clare W. Graves en Organisatie Energie van Heike Bruch en Bernd Vogel, Universiteit St. Gallen.

De deelnemers aan dit onderzoek geven aan in welke mate kenmerken van gedeelde waardensystemen zich manifesteren in hun werkomgeving. Gegeven de context – de complexiteit van de omgeving – kan worden nagegaan of het cultuurpatroon de ambities afremt of juist ondersteunt.  Daarnaast geeft het energiepatroon de kwaliteit van de werkomgeving weer waarna zo nodig een verbeterpad kan worden aanbevolen hoe uit een eventueel ongewenste situatie te geraken.

Teams ontvangen een rapportage en een mondelinge toelichting en desgewenst een begeleidingstraject.

Vraag meer informatie of een offerte via dit contactformulier.

waarderend onderzoeker - 8.jpg