De leiderschapsmonitor

meetinstrument-10

  • Welke leiderschapsstijlen en -kwaliteiten zijn in de organisatie aanwezig,
    op welk niveau en bij wie?

 

De Leiderschapsmonitor toont op basis van medewerkerpercepties de belangrijkste waarden en leiderschapskwaliteiten aan en biedt inzicht in de kracht én de verbeterpunten van het leiderschap binnen een organisatie.

De monitor bestaat uit drie vragenlijsten die te samen een integraal beeld opleveren: de kwaliteiten en vakbekwaamheden worden geëvalueerd door (1) de medewerkers, (2) de leidinggevende van deze medewerkers en (3) diens leidinggevende.

Zo ontstaan drie profielen die goed met elkaar vergeleken kunnen worden. De mate van overeenkomst en de belangrijkste verschillen zijn input voor de volgende stap.

Er is geen enkel patroon inherent beter dan een ander patroon. Dat verandert als de context en situatie van een team in ogenschouw worden genomen: dan blijkt de mate van afstemming (fit) tussen de kwaliteiten van de leidinggevende en diens uitdagingen. Daarvoor dient eerst een kwalitatieve beoordeling gemaakt te worden van de context en situatie van het team. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een interview met direct betrokkenen, maar kunnen bijvoorbeeld ook worden afgeleid uit de data van de BPR-Toolbox.

In een persoonlijk overleg bespreekt een coach de resultaten met de leidinggevenden. Bevinden de kwaliteiten en uitdagingen zich in het zelfde domein en komen de meningen van de stakeholders (medewerkers en directie) overeen met het beeld dat de leidinggevende van zich zelf heeft? Welke interventies zijn nodig om een betere match tot stand te brengen?

Meer informatie via deze flyer of vraag een offerte via dit contactformulier.