Strategisch people management

strategisch people management
Opvallend genoeg drukt de titel van “Human Resource manager” het vakgebied in het defensief. Met het inhuren van ‘arbeid’ haal je mensen in je organisatie, geen resources. Zij hebben unieke talenten en ervaringen, specifieke drijfveren en ambities en hoe benut je hun kwaliteiten optimaal in het bedrijfsproces? Dit gaat ver voorbij het administreren van de lonen en de uitvoering van CAO’s.

Hoe benut je het personeel optimaal in de organisatie, daarbij inspelend op de ambities en ontwikkeling van de organisatie? Wordt dit proces adequaat gemonitord? Weet HR – human relations – welke interventies het meest passend zijn?

Functioneert de organisatie als een productieve zone? Zijn medewerkers bevlogen en afgestemd op de gemeenschappelijke doelen, of is de organisatie meer een comfortzone, waarin de status quo centraal staat? Dit laatste kost de organisatie circa 30% productiviteit. Het is dus zinvol om vanuit bedrijfskundig perspectief – zelfs door de bril van risicomanagement – naar het inzetten van personeel te kijken. Ongeveer 70% van de bedrijfskosten worden veroorzaakt door salarissen en wat is het rendement op deze investering? Kapitaalgoederen worden technisch onderhouden (preventief) en er wordt op afgeschreven! Maar investeert de organisatie ook voldoende in de opleiding en ontwikkeling van alle medewerkers?

Eveneens van groot belang: werkt de cultuur stimulerend of remmend? Ervaren medewerkers zich gesteund, geboeid en gebonden? Wat vergt goed werkgeverschap en welke verantwoordelijkheden hebben de werknemers? Werken ze bijvoorbeeld aan hun eigen inzetbaarheid en in welke mate worden medewerkers daarbij ondersteund?

In de diverse stadia van organisatieontwikkeling herken je personeelszaken, human resources, human talent development en uiteindelijk human capital development. In dit proces neemt de complexiteit van P&O aanzienlijk toe en worden nieuwe eisen aan het vakmanschap van de people manager gesteld.

In deze management update staan de taal en methoden om de effectiviteit van personeelsbeleid te analyseren centraal. We gaan in op de mogelijkheden hoe people managers het voortouw kunnen nemen een grotere toegevoegde waarde te generen voor de organisatie.

Optionele combinatie: een reeks HR-instrumenten

Hier is de link naar de pagina met extra informatie over relevante onderzoeksinstrumenten.