Strategy Scan

meetinstrument-5

  • Is de koers van onze organisatie de juiste? (situatie)
  • Sluit de huidige werkwijze nog aan op de complexiteit van de themas die onze organisatie uitdaagt? (context)
  • Moeten we – om toekomstbestendig te blijven onze richting en/of onze werkwijzen veranderen?

 

Een helder geformuleerde strategie is onontbeerlijk voor de professionals in de organisatie. Zij biedt een referentiekader  voor performance doelstellingen, voor afdelingen, teams en individuen. Uiteindelijk vormt de strategie een oriëntatiepunt voor hun persoonlijke effectiviteit.

De Strategiescan ondersteunt de strategische dialoog, de uitwisseling van feiten en meningen van experts en belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de bedrijfsstrategie. De resultaten van de scan geven inzicht in de context waarbinnen de strategie zal worden uitgevoerd, de strategische positionering van de diverse productgroepen (of PMC’s), en hun ambitieniveau.

Het eerste gedeelte van de scan, gebaseerd op prof. Teun Hardjono’s Vierfasenmodel, geeft inzicht in welk strategisch focusgebied de belangrijkste knelpunten liggen en wat dus belangrijkste aandachtspunten zijn van de verschillende product/markt combinaties. De data levert een voorkeur op een van de volgende strategische oriëntaties (hoe?):

  • (Markt)Effectiviteit: versterken van de impact op de markt
  • Efficiency: kostenbeheersing, procedures, resource management
  • (Interne) Flexibiliteit en serviceverlening
  • Creativiteit: innovatie en aanpassingsvermogen.

Het tweede gedeelte van de Strategiescan gaat in op de context, op de omgeving van de organisatie. Dit gedeelte is gebaseerd op het gedachtegoed van prof. Clare Graves, en is bekend geworden onder naam Spiral Dynamics.  De vragen geven antwoord op de belangrijke uitdagingen van de organisatie en op de voorkeursstijl’ (dominante cultuur of waardensysteem) die de interne overtuigingen en de manier van werken in hoge mate beïnvloedt.

Welke werkwijzen, welke leiderschapsstijl, welke type besluitvorming, etc. sluit het beste aan? (Wat?)

Meer informatie via deze flyer of vraag een offerte via dit contactformulier.