Veranderkunde volgens de Cubrix

veranderkunde volgens de cubrix

Je kunt organisatieverandering zien als een strijdtoneel waarin weerstanden overwonnen moeten worden en waarin macht en belangen centraal staan. Het Chinese meesterwerk van Sun Tzu – The art of war – was eeuwenlang een bron van inspiratie.
Vorige eeuw ontstonden verschillende methoden voor het ‘managen’ van verandering: het eerst plannen en daarna implementeren volgens voorgeschreven richtlijnen. Je kunt verandering ook delegeren: “Zie maar hoe je het doet, als je maar aan de doelstellingen voldoet.”

Het moge duidelijk zijn dat de complexe, weerbarstige omstandigheden waarin vele organisaties zich thans bevinden andere, meer mensgerichte verandermethoden nodig hebben om de gewenste ontwikkeling en prestaties te realiseren. Als fundament voor dergelijke veranderwijzen ontwikkelde ik de Cubrix.

De Cubrix is een innovatief, geïntegreerd en alomvattend bedrijfskundig raamwerk dat inzicht geeft in het verleden, het heden en de toekomst van organisatie-ontwikkeling en performance verbetering. Het raamwerk is gebaseerd op de ontwikkelstadia van Spiral Dynamics, en de ontwikkelpaden en de resultaatgebieden van het Global Excellence Model (GEM), een variant van het EFQM- en het INK-managementmodel.

In deze update ervaren deelnemers de achtergronden van de Cubrix, de fasewijze ontwikkeling van organisaties en de richtlijnen voor effectief veranderen. Dergelijke zaken zijn namelijk sterk afhankelijk van de context en situatie en die verdienen dus alle aandacht. De congruentie van de Cubrix suggereert dat er slechts vier veranderambities zijn:

  • Optimaliseren
  • Vitaliseren (=gezond maken van het fundament van de organisatie)
  • Heroriënteren (strategisch bewegen naar een gewenste situatie)
  • Transformeren (=aansluiten op een nieuwe context en daaraan gerelateerde werkwijzen).

Hier gaan we uitgebreid op in!