Waardengedreven leiderschap

waardengedreven leiderschap

Er zijn erg veel leiderschapsmethoden en theorieën, maar wanneer zijn ze relevant? Het is in eerste instantie de context die richting geeft. Met context bedoel ik de omgeving waarin leiderschap gevraagd wordt, en met name de complexiteit van de uitdagingen die daarin centraal staan. In een context kunnen verschillende situaties aan de orde zijn: Is het team goed opgeleid of zijn de medewerkers jong en onervaren? Wat is de cultuur en kwaliteit van de werkomgeving en wat zijn natuurlijke drijfveren van de leidinggevenden zelf? Dit zijn slechts enkele factoren die verfijning bieden welke leiderschapsstijl en welke aanpak het meest geschikt is.

Een leiderschapsstijl is contextgeoriënteerd, waardengedreven en omvat een specifieke set leiderschapskwaliteiten. De Cubrix, het bedrijfskundig raamwerk ontwikkeld door Marcel van Marrewijk, biedt de taal en structuur om de effectiviteit van leiders waarderend te analyseren. Het geeft een helder inzicht in de toegevoegde waarden van leidinggeven in de verschillende ontwikkelfasen van organisaties.

Agenda

  • Fasegewijze ontwikkeling van mens, teams en organisatie
  • Leiderschapsstijlen en gerelateerde waarden en vaardigheden
  • Afstemming van de kwaliteiten van leidinggevenden en de context en situatie van het team en de organisatie
  • Meten van de effectiviteit van de leidinggevenden volgens het waardenprofiel en de leiderschapsmonitor aan de hand van praktijkvoorbeelden (bij voorkeur ingebrachte casus).

Follow-up: de leiderschapsmonitor en/of het persoonlijk waardenprofiel

Beide instrumenten zijn  eveneens gebaseerd op een fasegewijze oriëntatie op respectievelijk leiderschapsstijlen en persoonlijke drijfveren. Op de betreffende pagina’s treft u meer informatie.

Deelnemers kunnen een of beide instrumenten vooraf inzetten en de resultaten inbrengen als praktijkvoorbeeld, of achteraf met de opvolging in een coachsessie of presentatie op locatie.