Waardenprofiel

meetinstrument-4

  •  Leer je drijfveren – en je natuurlijke weerstanden – kennen en hou er voortaan beter rekening mee!

 

Het Waardenprofiel – gebaseerd op de Waardenevolutietheorie van prof. Clare W. Graves toont de waarden en drijfveren van individuen en legt bronnen van spanning en knelpunten bloot. Het geeft inzicht in de beweegredenen achter het denken, voelen en handelen van personen. Het Waardenprofiel maakt verborgen potenties zichtbaar, geeft een doorkijkje in de persoonlijke geneigdheid voor geboeid of gebonden willen worden, legt eventuele blokkades voor groei bloot en levert een directe bijdrage aan de ontwikkeling van en samenwerking tussen medewerkers.

Wanneer organisaties medewerkers willen binden en boeien dan is een dialoog met alle medewerkers afzonderlijk noodzakelijk. Immers, iedereen is uniek en tegelijk is het cruciaal een helder gesprek te hebben over de drijfveren, ambities en (on)mogelijkheden van medewerkers. Medewerkers binden zich op de sfeer, betrokkenheid en gemeenschappelijke identiteit of zij geven aan geboeid te willen worden door de inhoud van hun werk en de waardering die zij hiervoor ontvangen. Het profiel toont direct hun voorkeuren en in een nader gesprek kan dieper of deze thema’s worden ingegaan.

Dit inzicht is ook voor leidinggevenden cruciaal, te meer daar leiders die zelf geboeid willen zijn moeite hebben met het binden van medewerkers en vice versa.

Er zijn verschillende aanbieders van waardenprofiel-assessments, maar ik heb het meest waardering voor WaardenManagement, van directeur Ed Peelen. Ik bied daarom dit instrument gaarne in mijn dienstverlening aan.

Vraag meer informatie of een offerte via dit contactformulier.

waarderend onderzoeker - 8.jpg