Regio Venlo Academie

De Regio Venlo Academie (RVA) is opgezet om de professionals werkzaam voor de regio efficiënt en effectief te ondersteunen in met name hun leer- en ontwikkelproces. In de visie van de RVA is hun werkomgeving, inclusief de interactie met gemeenschappen van burgers en netwerkpartners, de beste leeromgeving.

Er is tegenwoordig sprake van een ‘meervoudige overheid’: de traditionele werkwijzen (autoritaire en regelgestuurde overheid) worden aangevuld met meer dialogische kwaliteiten, waarbij overheidsfunctionarissen – met meer ruimte en perspectief – communicatief zelfsturend zullen zijn, dat willen zeggen: in afstemming met alle stakeholders waarden creëren voor de regio.

De thematrekkers, projectleiders, en hun teamleden, die zich inzetten voor de regio Venlo, ervaren de toegenomen dynamiek en complexiteit in hun dagelijkse werkpraktijk. De maatschappij, inclusief het bedrijfsleven, vraagt een wijze van interactie die zich steeds slechter verhoudt met de traditionele regelgestuurde overheid. Zelfs als je onderscheid maakt tussen de traditionele overheidstaken (overheidsspoor) en de thema’s waarop de overheid wordt aangesproken zonder dat deze daar ‘productieverplichtingen’ heeft (omgevingsspoor).

De Regio Venlo Academie ondersteunt de regioprofessionals om in dialoog en co-creatie met hun stakeholders hun doelstellingen te realiseren. Naast deskundigheidsbevordering (het stimuleren van vakbekwaamheid) omvat het toekomstgerichte leren met name het ondersteunen van de relationele, situationele en innovatieve vaardigheden.

Marcel van Marrewijk heeft de vorming van de regioacademie beleidsmatig ondersteund, fungeert als kwartiermaker, ontwikkelt de opleidingen en het online leerplein en voert een gedeelte van de opleidingen zelf uit.