Op 27 mei 2013 vond tijdens de monday meetup van MeetingPlaza een AI-inspiratiesessie plaats. Dit is een verslag van dit goed bezochte event.

AI100
Marcel van Marrewijk, gastheer en mede-initiator van AI100 organiseert regelmatig AI-inspiratiesessies om mensen te laten proeven aan de kracht en mogelijkheden van Appreciative Inquiry. Onvoorwaardelijk. Mochten deelnemers de smaak te pakken krijgen en meer van deze verander- en leefwijze te willen leren dan biedt AI100 ook een actieleertraject aan.
Ditmaal organiseerde Marcel de sessie samen met Theo van den Eijnden. Theo is werkzaam bij het UWV en daar is recent goede ervaring opgedaan met het combineren van twee methoden: AI en Lean Six Sigma. Theo trapte af.

Waarderend onderzoeken
AI of Appreciative Inquiry staat bekend als een verandermethode die de kracht, potentie en ervaringen van mensen aanspreekt om een gewenste werkelijkheid tot stand te brengen. Dit vereist verbinding en uiteindelijk commitment van de betrokkenen waardoor draagvlak en een veranderbereidheid ontstaat.

Toegepast op een team van UWV dat een week lang werd vrijgepland en gezamenlijk mocht werken aan het verbeteren van hun werkprocessen en werkwijzen. In dit team werd structureel overgewerkt. Een lean-expert organiseerde het proces met de Lean Six Sigma methoden om procesverbetering te realiseren. Theo reikte voor het proces de principes van AI aan, zodat iedereen verbonden bleef en actief deelnam aan de opvolgende stappen.
Aan het einde van de week was de oplevertijd van de wekelijkse takenpakket teruggebracht met anderhalve dag! Structureel overwerken was niet langer nodig en de business case van deze Kaizen Blitz was wel duidelijk.

Presentatie atelier strength based lss 27 mei 2013 from Theo van den Eijnden

Lean/Six Sigma=LSS
UWV collega en Lean Six Sigma expert Arjan Schenkel nam het stokje over. De Lean filosofie en de statistische Six Sigma methodiek hebben hun nuttigheid wereldwijd bewezen. Het leverde een toolkit met kwaliteit- en meetinstrumenten op en een werkwijze waardoor focus ontstaat op wat de klant écht belangrijk vindt, zodat kosten worden gereduceerd, de klanttevredenheid verhoogt én de doorlooptijd wordt verkort. De processen worden heringericht waardoor een betere standaardisatie, betrouwbaarheid en efficiëntie ontstaat. De organisatie wordt sneller, slimmer en slanker: er ontstaat toegevoegde waarde voor de klant en verspilling wordt geëlimineerd.
Mits goed uitgevoerd – en dus niet top down – blijkt dat lean Six Sigma geen ‘verbeterproject’ blijft, maar kan bijdragen aan blijvende verandering. LSS werd in de top van het UWV omarmd, maar mocht ontstaan via een olievlekwerking daar waar energie ontstond om aan de slag te gaan. Het UWV faciliteerde de ontwikkeling van drie full time blackbelts. Weldra ontstond samenwerking met het AI-team waarna, naast de Green Belt opleiding nieuwe interne opleidingen (Orange en Blue belt) zijn ontwikkeld en concreet teams worden begeleid, zoals boven al is gememoreerd.

Presentatie Arjan Schenkel strength based lss

Cubrix
In eerste instantie lijken beide benaderingen haaks op elkaar te staan. Immers AI is op verbinding gericht, terwijl Lean Six Sigma wordt ingezet om de beheersing van processen te versterken. In termen van de Cubrix en Spiral dynamics past AI typisch in het groene waardesysteem, terwijl six sigma, ronduit blauw kan worden getypeerd en lean, afhankelijk van het element uit de lean toolkit, blauw, oranje tot zelfs geel. Want bekijk maar eens hoe lean binnen Toyota wordt toegepast. De blogs van Marc Rouppe van der Voort zijn zeer informatief.

De combinatie van beide methoden laat goed zien dat AI als procesmethode leading en tegelijk een krachtige verbinding aangaat met de ondersteunende technieken van LSS. Juist het combineren van verschillende methoden maakt dat gezonde, goede gevitaliseerde organisaties ontstaan die aantrekkelijke resultaten te zien geven. Veel professionals willen hun werkprocessen verbeteren en de kwaliteit van hun dienstverlening verhogen. Zolang zij maar niet ‘veranderd worden’ – door de interventies van de top – maar zelf een rol mogen spelen in het analyseren, creëren en ontwikkelen van oplossingen.
De combinatie wordt nog spannender door een derde methode te introduceren: de taaktuner van Maarten de Winter. Zodoende is ook voor het UWV het halen en brengen in balans.

Taaktunen
Maarten voert ons mee in het centrale thema van zijn boek het Sjoelbaksyndroom: dialoog over de inzet van schaarse tijd. Ook volgens Peter Drucker is dit de meest schaarse productiefactor. Iedere samenwerking vereist daarom een goede afstemming over tijd en prioriteit. In veel organisaties wordt tijd behandeld alsof er onbeperkte voorraad van bestaat en alsof iedereen er individueel zelf het best over kan beslissen. In de praktijk ervaren we dagelijks de ellende van deze illusie. Tijd is schaars en samen kiezen geeft bijna altijd betere resultaten. In zijn bevlogen betoog maakt hij duidelijk dat taaktunen niet alleen een duurzame aanpak van werkdruk is, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan het stimuleren van zelforganisatie en sociale innovatie. Hij introduceert kritische prestatie-indicatoren met meetbare begrippen zoals taakdruk, versnippering en afspraakinflatie. Dan maakt hij aannemelijk dat deze een spiegel zijn en door leidinggevenden kunnen worden toegepast in zeer complexe en onvoorspelbare omgevingen, om zelforganisatie samen te kunnen ontwikkelen.

De deelnemers gingen twee aan twee uiteen en bevroegen elkaar op waarderende wijze welke elementen het meest indruk had gemaakt en waarom?

Er was – als altijd met AI-interviews – veel energie onder de deelnemers, maar er was jammer genoeg niet voldoende tijd voor een volgende ronde met open spaces. We eindigden daarom met een uitgebreide inventarisatie van de thema’s die bij de deelnemers tijdens de introducties en het interview zijn opgekomen. Dat bleek een heus ‘pak van Sjaalman’:

AI-context + LSS invulling
• Droom
• Hengel
• Context sensitiviteit
• TW van de klant
• Hoe koppeling green en orange belt
• Leertraject van AI/LSS
• Rendement over 5 jaar?
Angst damt creativiteit → verlangen naar zee
KPI op effectiviteit
Contramal
Taaktuning (TT) in de praktijk
• Duurzame aanpak
• Dialogische
Mens als kracht
• Passie en verhalen
Appreciative journalism
Verhaal als metafoor
AI in het onderwijs
Niet: “we gaan lean doen!” → hou het onder de radar
LSS: werkvloer krijgt een stem
Zoek de hotspots

Veel deelnemers bleven ‘hangen’ op het de drukbezochte en heerlijk gecaterde borrel van Meeting Plaza.