Weer een nieuw jaar.
Het is alsof je dan met een schone lei mag beginnen. Veel mensen kiezen dan ook nieuwe voornemens, gericht op het realiseren van voorspoed, gezondheid en geluk. Ik wens je dit allen van harte toe!

We hebben het ook hard nodig. De wereld verandert sneller dan ooit en vele veranderingen komen bedreigend over. Wat gaat Trump doen? Wordt Wilders onze nieuwe minister-president? Kunnen we als Nederland aansluiten op de transitie naar een meer duurzame wereld? Kunnen we maatschappelijk en economisch de gevolgen van grote ontslagronden en de toenemende vergrijzing opvangen? Durven we de introductie van een basis- of participatie-inkomen aan? Uitdagingen genoeg!

Wat gaat 2017 brengen? Welke scenario’s zijn denkbaar. Ik noem er twee.

De eerste is van Macbeth, of beter, van Shakespeare. Dit citaat heeft in mijn middelbare schooltijd een onwisbare indruk op mij gemaakt:

Life is a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and than he is heard no more.

It is a tale, told by an idiot, full sound and fury, signifying nothing.

 Veel zwarter kan het niet. Shakespeare schetst het beeld van de mensheid dat voort struikelt naar een uitzichtloze toekomst. Wat wij mensen doen is zonder betekenis. We tasten in een schaduw opgeworpen door de grootsheid van ons verleden.

Zo zwart is het echt niet! Wij zijn niet alleen het product van onze geschiedenis, maar ook van ons potentieel. Wij zijn niet gevangen in ons verleden en opgesloten in een ouderwets waardensysteem. Onze geschiedenis laat meerdere malen zien dat we over onze schaduw heen kunnen stappen, dat we gebruik kunnen maken van onze kracht en potentie, voort kunnen bouwen op wat reeds goed gaat en betekenisvol kan zijn in een verbeelde toekomst.

Want dit is mijn tweede scenario. Waardeer wat er is en onderzoek wat bruikbaar is op mee verder te gaan. Durf daarbij ook te dromen. Verbeeld een gewenste toekomst, niet in je eentje, maar juist samen met andere belanghebbenden, waardoor je elkaars kwaliteiten optimaal verbind en benut.

Dit scenario geeft energie en levert prachtige resultaten op. Het geeft mij veel voldoening om dergelijke processen te mogen faciliteren en inspireren.

Veranderen is niet altijd gemakkelijk, maar op deze manier uitgevoerd is het wel een stuk leuker.

In mijn eerste bericht in 2017 vervolg ik met het kort benoemen van een aantal nieuwe activiteiten die ik het komende jaar ga inzetten om bij te dragen aan de transformatie van mensen, teams en organisaties. Ervaringen opgebouwd in het verleden koppel ik aan nieuwe potenties, verwachtingen en mogelijkheden. Ik hoop je daarin opnieuw te mogen ontmoeten en wellicht ook samen te werken.

Workmetrics
Als divers team van ‘oude rotten’ en zeer talentvolle ‘jonge honden’ hebben we een nieuw bedrijf opgezet – workmetrics – dat organisaties op de volgende drie wijzen kan ondersteunen:

 1. Bestaande data van een organisatie wordt door geavanceerde data-mining technieken bewerkt zodat nieuwe inzichten ontstaan voor het verbeteren van de effectiviteit van de workforce. Denk hierbij aan verzuim, verloop en productiviteit.
 2. Gebruiksvriendelijke dashboards geven op ieder gewenst moment inzicht in de relevante metrics.
 3. Door passende interventies te ontwikkelen en de effectiviteit te monitoren worden duurzame resultaten gerealiseerd.

Als bedrijfskundige help ik het team met het generen van toetsbare premissen en het duiden en terugkoppelen van de resultaten in de teams en de organisatie. Veel organisaties zitten zelf in een transformatieproces van – in termen van de Cubrix – beheersing naar verbinding en dan is kortcyclisch monitoren en het (door)selecteren van de meest effectieve aanpak noodzakelijk.

Genereren van data
Voor organisaties die betere data nodig hebben en die de beleving van medewerkers willen meten staan – wat mij betreft – de BPR-Toolbox van Eforis, de conversiemeter van het kennisnetwerk Archimedes en de diverse toepassingen van Rate beschikbaar.

 • De BPR-Toolbox staat nu een aantal jaren in de markt en scoort nog altijd goed op relevantie, gebruiksvriendelijkheid en degelijkheid.
 • De Conversiemeter van het Waardecreatienetwerk Archimedes hebben we recent ontwikkeld en met groot succes toegepast binnen de Universiteit Leiden. De aanleiding was een werkdrukprobleem en door een integrale meting naar gerelateerde processen konden de teams effectief aan de slag met de aanbevelingen in het dashboard dat voor ieder team is gegenereerd.
 • Rate pakt het genereren van data heel anders aan: geen grote onderzoeken, maar de creatieve inzet van moderne media en het dagelijks werken met de resultaten. Voortschrijdend inzicht in optima forma.

Rate organiseert op 16 en 23 februari en 9 maart een gratis middagworkshop. In maart ben ik er overigens zelf niet bij. Hier kun je je inschrijven.

Laat me weten waar je aan toe bent en ik adviseer je graag wat het beste bij jullie aansluit.

Cubrix Academy
Cubrix.academy biedt korte opleidingen – updates – aan, passend in een brede, moderne bedrijfskundige visie op organisatieontwikkeling en alle relevante facetten van de bedrijfsvoering van organisaties.

 • Verrijk uw kennis van organisatieontwikkeling vanuit een fasegewijs, contextgerelateerd en waardengedreven perspectief
 • Analyseer moderne organisatievraagstukken vanuit de taal en methoden van de Cubrix zoals beschreven in mijn ‘Handboek organisatieontwikkeling’.
 • Leer van de ervaringen van andere deelnemers en diens organisaties
 • Ondersteuning van een online leeromgeving.

De 22 thema’s kunnen ook onderdeel zijn van een incompany/MD-traject.

Appreciative Inquiry Academy
Na vier succesvolle 16-daagse actieleertrajecten en een incompany programma voor de gemeente den Haag hebben we vier kortere modules ontwikkeld waarin mensen zich kunnen bekwamen in het groeien in waarderen.

 1. Basismodule Appreciative Inquiry – ‘Zodanig kennismaken dat je met Appreciative Inquiry aan de slag kunt.’ (zes studiedagen)
 2. Verdiepingsmodule Gespreksvoering – ‘Verfijnen van je (grond)houding, vraag- en luistervaardigheden zodat je de ander waarderend onderzoekend kunt bekrachtigen.’ (zes studiedagen)
 3. Verdiepingsmodule Groepsprocessen – ‘Verfijnen van je facilitatievaardigheden zodat je een Appreciative Inquiry Summit kunt verzorgen.’ (zes studiedagen)
 4. Accreditatiemodule – ‘HBO examenopdracht om aan te tonen dat je je vertrouwd voelt als Appreciative Inquiry Practitioner, en op weg bent naar meesterschap.’ (twee studiedagen plus voldoende leerkringen plus examenbegeleiding)

Vraag mij naar de data en de fees van deze activiteiten.

Organisatie-architect
Als adviseur en sparringspartner ga ik in 2017 aan de slag met MVO! Zowel hier in Rotterdam als mogelijk ook in India.

In Regio Venlo ontwerpen we een leertraject voor ambtenaren die niet langer top down willen werken, maar in open dialoog en co-creatie willen samenwerken met partners om de regio verder te ontwikkelen.

Is daarmee mijn agenda vol? Nee, een jaar duurt nog altijd 365 dagen. Ik vertrouw er op dat veel oude relaties opnieuw een beroep om mij doen en dat mijn nieuwe activiteiten van waarde blijken in de praktijk.

De tijd van koningsdrama’s is wat mij betreft voorbij. Laat 2017 het jaar zijn waarin we effectief samen werken aan een betere toekomst.