Spiral Dynamics: hoe kunnen we – en willen we – de werkelijkheid begrijpen?

spiraly dynamics - hoe kunnen we - en willen we - de werkelijkheid begrijpen
Spiral Dynamics is een gelaagd model dat de fasegewijze ontwikkeling van bewustzijn beschrijft. De basis is ontwikkeld door dr. Clare W. Graves, destijds hoogleraar psychologie aan het Union College in New York, Verenigde Staten.

Graves concludeerde dat mensen verschillen van mening vanwege verschillen van inzicht en ontwikkeling in hun eigen bio-psycho-sociale ontwikkeling. Zijn wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat menselijk gedrag sterk wordt bepaald door waarden, drijfveren en overtuigingssystemen. De waardesystemen van de mens ontwikkelen zich als reactie op de complexiteit van de omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd. Graves noemde zijn theorie Emergent Cyclical Double-Helix Bio-PsychoSocio-Social Levels of Existence Theory of kort samengevat: ‘Levels of Existence Theory.

Graves publiceerde nauwelijks en zijn gedachtegoed – veelomvattend, baanbrekend en interdisciplinair van aard – verschilde sterk van de, nog altijd, gefragmenteerde academische wereld.  Twee van zijn studenten, dr. Don Beck en Christopher Cowan, maakten het gedachtegoed van Graves toegankelijk in hun boek (1996) Spiral dynamics, mastering values, leadership and change.

Programma

Deze tweedaagse opleiding biedt een gedegen kennismaking met de achtergronden en waardensystemen van Spiral Dynamics. De eerste dag staat het onderzoek van Graves en zijn opvolgers centraal en de eerste drie waardensystemen gericht op respectievelijk overleven, veiligheid en macht & energie. De tweede dag is de aandacht gericht op de waardensystemen die gerelateerd zijn beheersing en  controle, of wel de waarden die ten grondslag liggen aan de kapitalistische, Anglo-Amerikaanse  prestatiemaatschappij. We sluiten af met moderne, zich nu ontvouwende waardesystemen waarnaar steeds meer mensen en organisaties streven.

Kennismaken met een veelomvattend, interdisciplinair gedachtegoed appelleert aan meerdere zintuigen en vraagt om diverse vormen van interactie om de impact van ieder systeem te herkennen en te ervaren.

Een kortere kennismaking met spiral dynamics kan via deze update.

Voor wie?

De training is geschikt, eigenlijk onmisbaar, voor iedereen die moet samenwerken en zich wil verdiepen in het waarom mensen in samenwerkingssituaties van elkaar verschillen.

Docent

Marcel van Marrewijk kent Spiral Dynamics sinds 2001 en heeft zich daarin intensief verdiept. Hij gebruikt de spiral als een van de twee pilaren van zijn driedimensionale raamwerk voor organisatieontwikkeling. Hij fundeerde diverse meetinstrumenten op dit gedachtengoed en past deze toe in diverse organisaties.

l

Blogs, columns en artikelen
De kleur van waarheid