Kwalitatief/dialogisch onderzoek Als vooraanstaand Appreciative Inquiry practitioner bouwt Marcel voort op de kracht en potentie van mensen, teams en organisaties, en is gericht op het realiseren van gemeenschappelijke ambities.

“Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen.”

David Cooperrider

Grondlegger van het AI gedachtegoed

Hij waardeert het bestaande en onderzoekt nieuwe mogelijkheden die aansluiten op de behoeften van stakeholders.
Marcel is partner van Appreciative Inquiry Academy en zijn dienstverlening staat vermeld op deze site.

Kwantitatief (diagnostisch) onderzoek

Sinds 2003 verricht Marcel medewerkeronderzoek. Eerst namens Great Place to Work Nederland, en vervolgens vanuit Research to Improve. Daarnaast  werkt hij samen met Eforis, Kennisnetwerk Archimedes en Rate.

Impact van onderzoek
Zijn onderzoek levert inzicht, niet alleen als input voor een goed gesprek, maar juist om een scherpe afweging te kunnen maken welke interventies het meest passend zijn. Zodoende draagt zijn onderzoek bij aan het versterken van ‘impact, fit en grip’.
Hij benadrukt het belang van het kort-cyclisch monitoren en evalueren van de impact van interventies en de werkbeleving.

HR analytics
Marcel werkt samen met data-analisten kan zo bijdragen aan het vertalen van strategische doelstellingen naar de consequenties voor HR en het bepalen van de performance indicatoren. Zijn modellen dragen bij om ‘big data’ te transformeren tot ‘smart data’, en waardoor meer relevante kennis ingezet kan worden voor beleidsanalyse en het evalueren van interventies.

Genereren van data
Wanneer beschikbare data ontoereikend zijn voor een adequate analyse dan zal een organisatie moeite moeten doen die data te vergaren. De keuze voor een goed onderzoeksinstrument is echter geen garantie voor een hoge response.
Marcel werkt recent intensief samen met een innovatief onderzoeksconcept (rate.nl) dat in de zorg (care.rate), het onderwijs (edu.rate) en in de bankensector (banking.rate) wordt toegepast. Door de beleving van gebruikers te koppelen aan werkbeleving van medewerkers (work.rate) ontstaan betere mogelijkheden werkprocessen en waardencreatie te optimaliseren.

Ontwikkeling van meetinstrumenten
Marcel ontwikkelde, veelal in samenwerking met derden, de volgende meetinstrumenten:

De volgende drie instrumenten zijn niet door Marcel ontwikkeld maar worden wel door hem regelmatig ingezet.